Statika konstrukcija 2

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – hidrotehnika i Teorija konstrukcija - putevi biće održan 12.04.2023. godine (sreda) sa početkom u 20:30 u amfiteatrima A1-A4.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Nedelju dana pred termin održavanja kolokvijuma u okviru ovog obaveštenja će biti objavljena forma za prijavu polaganja kolokvijuma radi formiranja rasporeda sedenja.

KOLOKVIJUM - Spisak studenata

Kolokvijum iz Statike konstrukcija 2 će se održati 05.06.2020. godine u 13 časova u učionicama 203 i 204.

Na kolokvijum mogu da izađu studenti koji su trenutno upisani na treću godinu i studenti koji ponovo slušaju predmet ili studenti koji hoće samo da izađu na kolokvijum ali isključivo ako su regulisali obaveze prema FTN-u (javiti se studentskoj službi, a ne nastavnicima i asistentima).

Na linku se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za polaganje kolokvijuma.

Na spisku pored imena, prezimena i broja indeksa svakog studenta stoji i sala u kojoj će polagati kolokvijum. Kako se u hodniku ne bi stvarala gužva studenti su dužni da dežurnog sačekaju u učionici u kojoj polažu kolokvijum poštujući razmak od 2m (ne grupisati se).

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija 2 će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.