Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 20.11.2022. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Petak, 

25.11. u 1100h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

11 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa januarskim ispitnim rokom 2023.

U Novom Sadu, 21.11.2022.                                                  Predmetni nastavnici

                                                                                                  Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                  Doc. dr Slobodan Šupić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.09.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  21.09. u 0800h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi u svim septembarskim-oktobarskim rokovima 2022.

U Novom Sadu, 19.09.2022.                                                                                Predmetni nastavnici

Rezultati ispita održanog 12.9.2022..

Rezulate pismenog ispita možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.09.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  07.09. u 0800h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

20 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi u svim septembarskim rokovima 2022.

U Novom Sadu, 05.09.2022.                                                                                Predmetni nastavnici

Termini usmenih delova ispita SEPTEMBAR 2022

Termini usmenih delova ispita SEPTEMBAR 2022

 

ISPITNI ROK

PISMENI ISPIT

USMENI ISPIT

AVGUST

29.08.

30.08.

10h (Prizemlje LG zgrade)

SEPTEMBAR 1

05.09.

07.09.

satnica će biti blagovremeno objavljena

SEPTEMBAR 2

12.09.

15.09.

satnica će biti blagovremeno objavljena

OKTOBAR 1

19.09.

21.09.

satnica će biti blagovremeno objavljena

OKTOBAR 2

26.09.

03.10.

satnica će biti blagovremeno objavljena