Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

 • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
 • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.03.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Obaveštenje za studente koji su slušali predmet školske 2013/2014 godine

Uvidom u evidenciju, uočeno je da navedenim studentima koji su slušali predmet školske 2013/2014 neće biti moguće zaključiti konačnu ocenu ukoliko ne isprave navedene grafičke radove. Mole se studenti da se jave predmetnom asistentu zbog preuzimanja novog grafičkog rada. Studetni nemaju obavezu ponovnog slušanja vežbi, već samo ispravke grafičkog rada.

 • G6064 - Simić Jovan - 3. grafički
 • G6077 - Roganović Ivana - 3. grafički
 • G6086 - Živanov Sanja - 3. grafički
 • G6091 - Ambulija Nikola - 2. grafički
 • G6108 - Ašćerić Stefan - 2. i 3. grafički
 • G6115 - Radenković Lazar - 3. grafički
 • G6165 - Vukčević Danilo - 3. grafički
 • 43\2011 - Nestorović Nemanja - 2. i 3. grafički
 • 76\2011 - Jovančević Zoran - 3. grafički
 • 82\2011 - Lazarević Đorđije - 3. grafički
 • 114\2011 - Jeremić Damjan - 2. i 3. grafički
 • 126\2011 - Blagojević Nenad - 3. grafički
 • 131\2011 - Malkić Marta - 3. grafički
 • 143\2011 - Đorđević Anđela - 3. grafički
 • 146\2011 - Jovančević Nikolina - 2. i 3. grafički
 • 143\2012 - Barac Mirjana - 3. grafički
 • 171\2013 - Janićijević Marko - 3. grafički
 • 179\2013 - Popović Jelena - 3. grafički

STARI STUDENTI - GRUPE

Studenti treba da pohađaju vežbe u terminima sledećih grupa:

Grupa 1 (termin 12:15-13:45h):

 • Jovan Đurović 5904
 • Slađana Lukić 5654
 • Željana Đapić 5776

Grupa 2 (termin 08:45-10:15h):

 • Zoran Šijan 5351
 • Dragana Sedlar 5982
 • Olivera Marković 5435
 • Marko Zatežić 93/2013
 • Leona Kiš 5896
 • Aleksandar Stojanović 5894

Grupa 3 (termin 10:30-12h):

 • Vanja Erić 6035
 • Jelena Isaković 5589
 • Ana Baković 5730

Grupa 4 (termin 14:00-15:30h):

 • Ina Anđelković 5829

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

O B A V E Š T E NJ E

O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2011/12 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2011/12 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2017., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Ovaj tekst se ne odnosi na 4 studenta kojima još važi položen pismeni deo ispita.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2012/13

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2012/13 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2017, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2017.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2013/14 I 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2013/14 godine i 2014/15  i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2017, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2018. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

 

U Novom Sadu, 22.02.2017.                                                  Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.02.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.