Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.07.2022. godine

Niko od studenata nije položio pismeni deo ispita. Uvid u radove će se održati u petak 15.07. u 09h.

Pozivaju se studenti Nataša Šimić i Đorđo Ćetković da dođu u kabinet LG311 u sredu 13.07. u 15h.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od marta 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Utorak,  19.07. u 0800

 

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

21 student

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

 

U Novom Sadu, 12.07.2022.                                     Predmetni nastavnici

 

USMENI DEO ISPITA - JUNSKI ROK

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  06.07. u 0800

Prethodne generacije studenata

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

20 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studenti generacije 2019, koji su pismeni deo ispita položili  u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 Sreda,  06.07. u 1100

Studenti genaracije 2019

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

25 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Prvim septembarskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 24.06.2022.                                            Predmetni nastavnici

Pismeni deo ispita 22.06.2022. - RASPORED SEDENJA

Studenti sa brojem indeksa

/2011-/2017

/2020-/2021

SALA 203

Studenti sa brojem indeksa

73/2019 – 177/2019

+ /2018

SALA 204

Studenti sa brojem indeksa

06/2019 – 68/2019

SALA 205

kOLOKVIJUM - RASPORED SEDENJA

A1

Andrea Momčičević

102-2019

Angelina Zelic

143-2017

Bojan Jovanović

59-2019

Boris Stanojević

116-2019

Daniel Turan

8-2019

Djordje Knezevic

61-2019

Djordjo Cetkovic

108/2018

Dragana Pavićević

56-2019

Đorđe Despotović

25-2019

Filip Sajdl

48-2018

Gavrilo Malbaša

5-2019

Ivana Mazić

27/2019

Konstantin Prodanović

7-2016

Kristina Prodanović

54-2019

Lazo Biserčić

9/2014

Luka Kurucić

57-2019

Maja Miralem

18-2019

Maja Pelengić

64-2017

Marija Gordić

35-2019

Marija Ristanović

22-2019

Marija Vojnović

105-2019

Marko Škoro

12-2019

Milan Mijanović

11-2019

Milica Mrđan

15-2019

Miloš Ćeranić

70-2019

Miloš Palalić

1-2019

Momčilo Bratić

10-2019

Nataša Šimić

16/2018

Neven Ristić

49-2019

Nikola Čolić

55-2019

Nikola Ćorović

117-2019

Nikola Turudić

19-2019

Nikolina Novaković

77-2019

Novica Berberović

140-2019

Sara Krsmanovic

73-2019

Slavoljub Drinjak

14-2019

Srđan Rosandić

13-2019

Stefan Dojčinović

84-2019

Strahinja Lukić

45-2019

Tamara Pantić

52-2019

Teodora Berak

142-2019

Teodora Todorović

42-2019

Tijana Razdoljac

36-2019

Vanja Latkovic

23-2019

Vesna Cerović

58-2019

Vesna Todić

66-2018

Vladica Aleksić

80-2018

Vuk Marčetić

95-2019

Željana Đapić

202-2021

Željana Đurić

101-2019

Lana Gutic

147-2019

Милан Антић

90-2019

Andjela Drakul

7-2019

Aleksandar Janić

118/2018

Dimitrije Grujicic

26-2019

Andrej Kotvaš

68-2019

 

 

 

 

 

A2

Lazo Biserčić

09/2014

Miloš Ilovac

03-2019

Tanja Bojanović

06-2019

Nemanja Skoko

09-2019

Djuradj Bursac

100-2014

Milica Ulardžić

102-2017

Dragana Kerezovic

107-2014

Milica Janković

107-2019

Mirjam Pejic

108-2019

Aleksandar Todorović

111-2017

Andreja Nikolic

112-2011

Владан Тодић

111-2016

Ana Stanković

32-2019

Andrej Lapadat

50-2018

Anđela Mitrović

39-2019

Anica Alempić

143-2019

Dalibor Gavrić

65-2018

Divna Ranković

81-2019

Dragana Grubač

35-2018

Dusan Apic

51-2012

Emilija Ordagić

38-2019

Filip Andan

130-2019

Isidora Pavlovic

GR51/2019

Iva Bogdanović

48-2019

Ivana Regoje

GR 7-2018

Jovana Nikačev

31-2019

Katarina Marinkovic

139-2017

Katarina Topalović

40-2019

Milana Andjelkovic

41-2019

Milana Kovačević

37-2019

Milena Bijelić

123-2013

Milica Andrić

53-2019

Miloš Petrović

35-2017

Miljana Todorovic

28-2019

Nataša Vidaković

43-2019

Nemanja Avdalović

GR-54-2018

Nemanja Paunovic

122-2019

Nikola Bogdanović

47-2019

Nikola Ćoso

44-2019

Nikolina Obrenovic

139/2019

Nina Krsmanovic

97-2019

Sanja Novkovic

85-2017

Sladjana Despotovic

GR4-2017

Tamara Stokić

46-2019

Teodora Todorović

42-2019

Tijana Razdoljac

36-2019

Jelisaveta Martić

140-2018

Jelena Divljan

g-5891

Jelena Nikić

78-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.05.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2021,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni ispit položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  23.05. u 1000

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

18 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Julskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 16.05.2022.                                     Predmetni nastavnici