Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.10.2021.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u jednom od dva ponuđena termina:

TERMIN 1:

ČETVRTAK07.10.2021. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG 001

LG 005

 

TERMIN 2:

PONEDELJAK11.10.2021. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

27 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001

LG 005

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

 

Izbor termina usmenog je potrebno uraditi 06.10. do 23:59h na linku:

UPITNIK

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 05.10.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.09.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  30.09.2021. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

18 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 22.09.2021.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.07.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni. 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PONEDELJAK,  12.07.2021. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

16 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG 005 (8 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 02.07.2021.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.06.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u uvom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

petak,  25.06.2021. u 08h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2020/2021 godini i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

PETAK,  25.06.2021. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

10 studenata

koji su položili pismeni deo u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (5 studenata) i

LG 005 (5 studenata)

 

PETAK,  25.06.2021. u 09:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

16 studenata

koji su pismeni deo položili u uvom roku

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 16.06.2021.                                     Predmetni nastavnici

Pismeni ispit 15.06.2021. - Raspored sedenja

RASPORED SEDENJA NA PISMENOM ISPITU 15.06.2021. u 14:30h

GENERACIJE 2011-2017 i stariji

SALA 203

GR2-GR42/2018

SALA 204

GR45-GR133/2018 +

/2019

SALA 205