Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.05.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

SREDA,  26.05.2021. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2021.                                            Predmetni nastavnici

 

Kolokvijum - Raspored sedenja

Studenti treba da dođu u raspoređenu salu u 16:45h.

Na kolokvijum je potrebno poneti: III grafički rad, indeks, pribor za pisanje (plava hemijska olovka) i digitron.

A1

 

A2

GR45/2017

Aleksandar Sprečaković

 

GR50-2017

Ana Rogan

GR-24/2018

Aleksandra Stanković

 

GR 53/2018

Anastasija Filipović

GR 81/2014

Boris Cvijetić

 

GR50/2018

Andrej Lapadat

GR20/2018

Dejan Gojic

 

GR36/2012

Dragi Konjević

GR27/2018

Dragan Ikanovic

 

GR 15/2017

Uroš Martinović

GR8/2018

Dragan Suvajac

 

GR26/2018

Nina Stanić

GR41/2017

Đuđa Đukić

 

GR54/2013

Isidora Mitric

GR103/2017

Filip Đurić

 

GR77/2015

Ivana Đurić

GR 7/2018

Ivana Regoje

 

GR81/2018

Ivana Vidakovic

GR25/2018

Jelena Mirjanić

 

GR37/2018

Jelena Antonic

GR58/2018

Jovana Kalajdžić

 

GR144/2011

Ljiljana Savić

GR 40/2018

Jovana Vinčić

 

GR 182/2019

Maja Ilinkic

GR7/2016

Konstantin Prodanovic

 

GR 56/2018

Maja Jerkov

GR18/2018

Kristina Šupić

 

GR 46/2018

Marija Filipović

GR9/2018

Luka Binić

 

GR87/2018

Milan Tadic

GR78/2018

Luka Mihajlović

 

GR12/2018

Neda Stefanovic

GR31/2018

Luka Tanasijević

 

GR 54/2018

Nemanja Avdalović

GR 2/2018

Milkica Petrušić

 

GR83/2018

Nemanja Urošević

GR3/2018

Mihailo Milić

 

GR 8/2017

Pavle Milović

GR19/2018

Nebojša Vukadinović

 

GR17/2018

Sara Šiljak

Gr 65/2017

Nikola Marinković

 

GR 131/2013

Slađana Baćić

GR-14/2018

Nikola Obradovic

 

GR 41/2018

Sunčica Bićanin

GR 42/2018

Nikolina Delić

 

GR 89/2016

Vanja Mandic

GR13/2018

Nikolina Kovačević

 

GR 55/2018

Vanja Radulović

GR 154/2019

Petar Lazičić

 

GR 74/2018

Vladana Radović

GR 1/2013

Petar Petrović

 

GR29/2017

Vukašin Radoičić

GR49/2013

Sandra Pisar

 

GR60/2018

Zdravko Đokić

GR15-18

Sarić Milica

 

GR51/2012

Dušan Apić

GR 29/2018

Stefan Krsmanović

 

GR 3/2017

Suzana Suzić

GR51-2018

Stefan Popara

 

GR 35/2017

Miloš Petrović

GR30/2018

Stojanovic Dragana

     

GR11/2018

Vlado Ostojic

     

GR 34/2018

Sara Danilović

     

GR45/2018

Milica Lučić

     

GR49/2018

Filip Rajačić

     

GR48/2018

Filip Sajdl

     

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.04.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PONEDELJAK,  12.04.2021. u 09:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 07.04.2021.                                     Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.03.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u AVGUSTOVSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u avgustovskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

SREDA  31.03.2021. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

17 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG005 (9 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.03.2021.                                     Predmetni nastavnici

 

KOLOKVIJUM

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

 

TERMIN ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA

 KOLOKVIJUM će se održati u petak,  21.05.2021. u 17:00h.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM

 do srede, 19.05. u 14:00h.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u četvrtak 20.05.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

Materijal sa predavanja (I - VII predavanje)

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja se blagovremeno postavlja na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju (predavanja za školsku 2020/21 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2019-20

Studenti,  koj su predmet slušali 2019/20, koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 08.03.2021.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin