Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.12.2020.

GENERACIJA 2017

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.       

GR 133/2018

Slađana

Milanović

15

2.       

GR 174/2019

Darko

Jevđić

10

3.       

GR 181/2019

Miljana

Parlić

0

 

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

4.       

GR 14/2015

Petar

Topalović

50

5.       

GR 72/2015

Luka

Vuković

35

6.       

GR 35/2015

Vladimir

Grujić

0

 

GENERACIJA 2014

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 64/2014

Ognjen

Poznić

38

2.

 

 

 

 

 

OSTALE GENERACIJE

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

6120

Ivana

Frganja

20

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2020, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

SREDA,  23.12.2020. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

12 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 (6 studenata) i

LG 005 (6 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 16.12.2020.                                            Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.11.2020.

GENERACIJA 2017

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.      

GR 146/2017

Andrija

Šebeković

53

2.      

GR 136/2018

Stefan

Trifunović

52

3.      

GR 137/2017

Andrija

Boćanin

50

 

GENERACIJA 2014

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 98/2014

Milka

Damjanović

51

2.

GR 64/2014

Ognjen

Poznić

0

 

GENERACIJA 2013

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 138/2013

Miloš

Mirković

50

 

OSTALE GENERACIJE

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

5904

Jovan

Đurović

50

 

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u AVGUSTOVSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u avgustovskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

SREDA,  02.12.2020. u 08:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

13 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 (6 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstva za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 27.11.2020.                                     Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog ispita održanog 07.10.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom ispitnom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

UTORAK, 13.10.2020. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.09.2020. i termini usmenog dela ispita

Rezultate možete pogledati u Dwnload zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom ispitnom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

 

PETAK, 02.10.2020. u 12:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 30.09.2020.                                     Predmetni nastavnici

Predispitne konsultacije - UPDATE

Konsultacije će se održati 28.08.2020. u 12:30h u amfiteatru LG 107, prvi sprat, LG zgrada.

 
Doc. dr Slobodan Šupić