Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.03.2023. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Datum i satnica

Broj studenata koji se očekuje:

Sala

Ponedeljak, 

27.03.2023. u 1300

11 studenata

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa majskim ispitnim rokom 2023.

U Novom Sadu, 20.03.2023.                                                                                Predmetni nastavnici

                                                                                                                                    Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                                                    Doc. dr Slobodan Šupić

UPDATE - O B A V E Š T E NJ E O PRESTANKU VAŽENJA PREDISPITNIH OBAVEZA I POLOŽENIH DELOVA ISPITA

GENERACIJE KOJA JE PREDMET SLUŠALE 2017/18 i 2018/19

Studentima, koji su predmet slušali 2017/18 i 2018/19 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa februarskim rokom 2023., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti moraju da se blagovremeno prijave preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za polaganje predmeta preko kolokvijuma, a za raspored u grupu za vežbe studenti treba da se jave na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2019/20

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2019/20 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno februarskim rokom 2023, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2024. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

 

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

 

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev

Slobodan Šupić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2023. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Datum i satnica

Studenti:

Sala

Ponedeljak, 

13.02. u 0800

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR 9/2014 zaključno sa GR 81/2015

Prizemlje LG

Ponedeljak, 

13.02. u 1100

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR 74/2016 zaključno sa GR 182/2019

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi 3 ispitna roka.

U Novom Sadu, 04.02.2023.                                                                                     Predmetni nastavnici

                                                                                                              Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                              Doc. dr Slobodan Šupić

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.01.2023. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Datum i satnica

Studenti:

Sala

Ponedeljak, 

30.01. u 0800

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR112/2011 zaključno sa GR 107/2016

Prizemlje LG

Ponedeljak, 

30.01. u 1100

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR39/2017 zaključno sa GR 162/2019

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa aprilskim ispitnim rokom 2023.

U Novom Sadu, 21.01.2023.                                                                               

Predmetni nastavnici                                                                                                                                   

Prof. dr Mirjana Malešev

Doc. dr Slobodan Šupić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.12.2022. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Petak, 

23.12. u 0800h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

11 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2023.

U Novom Sadu, 20.12.2022.                                                                                Predmetni nastavnici

                                                                                                                                    Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                                                    Doc. dr Slobodan Šupić