Rezultati pismenog dela ispita održanog 13.11.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  19.11.2021. u 1030h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

7 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenta)

 

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 13.11.2021.                                     Predmetni nastavnici