KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA

 KOLOKVIJUM će se održati u petak,  20.05.2021. u 20:00h.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM

 do srede, 18.05. u 23:59h.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u četvrtak 19.05.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

Materijal sa predavanja (I - VI predavanje)

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja je postavljena na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju (predavanja za školsku 2021/22 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2020-21

Studenti,  koj su predmet slušali 2020/21, koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 04.05.2022.                              Predmetni nastavnici