POSETA FABRIKAMA BETONA

TEHNOLOGIJA BETONA

U ponedeljak 09.05.2022. organizovaće se poseta studenata III godine fabrikama betona: Karin Komerc i Best Izgradnja.

Mesto okupljanja: Plato ispred Ekonomskog fakulteta, Liman 1

Vreme: 10:50h

Raspored studenata po autobusima:

BUS 1: Grupe 1 i 3

BUS 2: Grupe 2 i 4