USMENI DEO ISPITA - JUNSKI ROK

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  06.07. u 0800

Prethodne generacije studenata

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

20 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studenti generacije 2019, koji su pismeni deo ispita položili  u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 Sreda,  06.07. u 1100

Studenti genaracije 2019

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

25 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Prvim septembarskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 24.06.2022.                                            Predmetni nastavnici