Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.09.2022. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2022,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  21.09. u 0800h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi u svim septembarskim-oktobarskim rokovima 2022.

U Novom Sadu, 19.09.2022.                                                                                Predmetni nastavnici