Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2023. godine

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Datum i satnica

Studenti:

Sala

Ponedeljak, 

13.02. u 0800

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR 9/2014 zaključno sa GR 81/2015

Prizemlje LG

Ponedeljak, 

13.02. u 1100

Studenti koji imaju brojeve indeksa od GR 74/2016 zaključno sa GR 182/2019

Prizemlje LG

 

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi 3 ispitna roka.

U Novom Sadu, 04.02.2023.                                                                                     Predmetni nastavnici

                                                                                                              Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                              Doc. dr Slobodan Šupić