Teorija betonskih konstrukcija 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 13.07.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.06.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.05.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.04.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.03.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.