Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.03.2023.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.02.2023.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLAOD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.01.2023.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 19.11.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNOLAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 27.09.2022.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.