Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Junski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Majski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Aprilski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Martovski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Februarski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.