Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Januarski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Decembarski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Novembarski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Oktobarski dodatni rok 2, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Oktobarski dodatni rok 1, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.