Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Avgustovski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Julski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Junski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Junski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.06.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala