Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita za Januarski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita, decembarski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita, Novembarski dodatni rok, termin 1

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita, Oktobarski produženi rok II, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita Oktobarski produženi rok I, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni.