Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati za Januarski ispitni rok Termin: 1

Rezultete možete pogledati u download zoni.

Rezultati ispita održanog 23.12.2018.

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati ispita održanog 25.11.2018.

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.10.2018.

Rezultate možete preuzeti u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.10.2018.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.