Teorija betonskih konstrukcija 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita - Majski apsolventski, termin 1

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita Aprilski rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita Martovski apsolventski, termin 1

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita za Februarski ispitni rok, termin 1

Rezultate možete pogledati u download zoni.

Rezultati za Januarski ispitni rok Termin: 1

Rezultete možete pogledati u download zoni.