Teorija površinskih nosača

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Seminarski rad

Izrada seminarskog rada iz predmeta Površinske konstrukcije će biti održana u terminima računarskih vežbi, prema sledećem rasporedu:

  • 29.03.2023: Grupa 11 (hidrotehnika)
  • 04.04.2023: Grupa 21 (putevi)
  • 05.04.2023: Grupa 12 (hidrotehnika)

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija površinskih nosača, Površinske konstrukcije – hidrotehnika i Površinske konstrukcije - putevi biće održan 18.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 20:30 u amfiteatrima A1-A4.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Nedelju dana pred termin održavanja kolokvijuma u okviru ovog obaveštenja će biti objavljena forma za prijavu polaganja kolokvijuma radi formiranja rasporeda sedenja.