Noseće konstrukcije 2 (NK 3 za studente pre 2016/2017)

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.12.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 21.11.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 15.10.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.10.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNOLAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.09.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.