Upravljanje projektima i građenjem 1

Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I kolokvijum II kolokvijum Usmeni deo Konačna ocena
Katarina Stokić 80 100   9
Aleksandra Tešić 95 95   10
Avram Guslov     20 8
Aleksandra Mandić   100   9
Filip Olah   60   9
Milica Biorac     35 8
Marko Stajić   100 40 8

Pregled radova biće održan u četvrtak (24.11.2022.) u 12:30h, LG201.

Rezultati ispita UPG1

Gorana Kovačevič 51b, konačna ocena 8

Živko Tomić I deo 75b

Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I deo II deo Usmeni deo Konačna ocena
Marija Tomić     75 9
Gordana Kovačević 70 100    
Vanja Vujasinović  100 100   10
Irena Babić 100 100   10
Nataša Vujić   100   10
Jelena Zlatković 90     10
Sara Jauković 85     7
Dajana Knežević 100   75 9

Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I deo II deo Konačna ocena
Marija Tomić 80 100  
Teodora Kosjer 60    
Ana Sarić 65  

9

Ivana Pajkanović 75 70 8
Nataša Vujić   60 9
Uroš Zeljković   100 9
Petar Dakić   70 8
Jelena Zlatković   100  
Petar Radović   90 9
Marija Grgurović   100 8
Sara Jauković   70  
Dajana Knežević   70  
Marko Stajić

51

   

 

Pregled radova biće održan u utorak u 12h, kabinet LG201.

 

Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I kolokvijum II kolokvijum Usmeni deo  Konačna ocena
Anastasija Mandić 60     8
Milica Biorac   100    
Nataša Vujić 80      
Uroš Zeljković 75   55  
Petar Dakić 55      
Milica Popadić 60      
Anđela Dragutinović   85 75 8
Đorđe Popović 65 70   8

 

Pregled radova biće održan u utorak 13.09.2022. u 12h, kabinet LG201.

Usmeni deo ispita će se i ubuduće održavati u terminu pismenog dela.