Upravljanje projektima i građenjem 1

Rezultati usmenog ispita UPG1

Lenka Lovrić konačna ocena 6

Vuk Jurišin konačna ocena 8

Jovan Varagić konačna ocena 8

Marija Rokvić konačna ocena 9

 

Rezultati ispita UPG1 - novembar

 

 

Ime I prezime

Bodovi sa I kolokvijuma

Bodovi sa II kolokvijuma

Predložena konačna ocena

Lenka Lovrić

70

51

 

Andrea Bobinac

 

75

9

Gordana Savković

60

 

 

Svetlana Vignjević

 

60

 

Maša Milić

 

51

7

Vuk Jurišin

80

 

8

Nikola Vulović

51

 

 

Nataša Racić

 

51

7

Jovan Varagić

 

85

 

Ana Lučić

80

 

 

Marija Rokvić

 

85

 

Ognjen Ilić

 

80

9

 

Usmeni deo ispita biće održan u utorak 23.11.2021. u 12:30h, učionica LG105. 

Pregled radova će se održati u terminu usmenog ispita. 

Rezultati ispita UPG1

Niko nije položio ispit.

Usmeni deo ispita za studente iz prethodnog roka biće održan u ponedeljak 18.10.2021. u 9h. Učionica LG107. 

Rezultati usmenog ispita UPG1

Snežana Petrić konačna ocena 6

Jovan Kovačević konačna ocena 8

Ivana Martinović konačna ocena 8

Rezultati ispita UPG1

Stefan Tešan I deo 98b, II deo 90b

Tijana Mijatović II deo 90b, konačna ocena 9

Dejana Dobrić II deo 90b, konačna ocena 9

Teodora Šarenac II deo 90b, konačna ocena 7

Ivana Martinović II deo 90b

Aleksandar Neđić II deo 90b, konačna ocena 8

 

Pregled rada biće održan u petak 08.11. u 11h, kabinet LG201.

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak 11.10. u 11h, učionica LG107.