Upravljanje projektima i građenjem 1

Rezultati usmenog ispita UPG1 junski rok

Miščević Mirjana 55b - ocena 7

Vidaković Tamara 75b - ocena 8

Šakota Aleksa 55b - ocena 8

Gluvić Irina 65b - ocena 7

Mirković Kristina 80b - ocena 8

Mitrović Petar 95b - ocena 8

Ćetković Vojislav 70b - ocena 7

Kocić Sara 65b - ocena 8

 

Rezultati ispita UPG1 - jun

 

Usmeni ispit biće održan u sredu 30.06.2021. u 11h, učionica LG107.

Pregled radova će se održati u utorak 29.06. u 12h, učionica LG107.

Rezultati kolokvijuma iz UPG1

Miličković Andrea    51.0

Maletić Jelena        90.0

Inđić Božidar         80.0

Mihajlović Tamara  75.0

Ćuskić Katarina     70.0

Džarić Ana           100.0

Šlegl Sandra        100.0

Berat Jovana       100.0

Dišić Milica          100.0

Bjelica Katarina    75.0

Petrović Marija     90.0

Ćetković Vojislav  51.0

Gluščević Aleksandra    70.0

Kovačević Stefan   51.0

Šicar Tamara       85.0

Popović Vito        51.0

Nikolić Miona       70.0

 

 

Ostali studenti nisu položili kolokvijum. Pregled radova biće održan u sredu u 11h, LG 107. 

Rezultati ispita UPG1

Tijana Cekić usmeni deo 51b, ukupna ocena 8

S poštovanjem, Senjak Milena!

Rezultati iz predmeta UPG1

Rezultati ispita održanog 20.05.2021.:

Tijana Cekić 69b

Ostali studenti nisu položili ispit. Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak 24.05. u 11h, učionica LG107.