Upravljanje projektima i građenjem 1

Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I kolokvijum II kolokvijum Konačna ocena
Ivana Zuber 65 80  
Marija Lazić   75 9
Leonora Daruši 80 100 10
Milena Stanković   60 8
Jovana Ilić 100   9
Branko Drčelić 100   10
Maja Subić 65   9

 

Pregled rada biće održan u ponedeljak 05.09.2022. u 10h, kabinet LG201.

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak 05.09.2022. u 11h, učionica 409.

Rezultati ispita UPG1

  I deo II deo Usmeni Ocena
Anita Pete     80  
Marian Buljovčić 70 75    
Dušan Bogunović 90 90 60 9
Sofija Bunjac     70 9
Ksenija Krstić   100   8
Ana Sarić   100    
Aleksandra Subotić 75 75   9
Aleksandra Mandić 62      
Anastasja Mandić   51    
Aleksandra Tešić 65      
Jovana Ilić   55    
Marija Lonić   80   8
Luka Lukić 75     8
Petar Radović 75      
Danijel Iljić   80   8
Stefan Milanović 100     9
Kristina Gušić   100   9
Katarina Vitić 51     8
Milana Drakulić   80   9
Mina Knežević 55 85   9
Tijana Simanić 60 100   9
Maja Subić   80    
Anđela Dragutinović 63      
Danilo Sloboda  75 70 60 8

 

Pregled rada biće održan u petak 22.07.2022. u 8h, učionica 207.

Rezultati ispita UPG1

Prezime Ime  Kolok Kolok

UKUPNA OCENA

1

2
Bajić Jovan 95   10
Stantić Mia 100 100 10
Ratajac Isidora 100 100 10
Dragutinović Ana 85 100 10
Pavlović Milica     9
Jokšić Teodora 100 100 10
Badnjar Tara 90 100 10
Lazić Marija 90    
Stojanović Helena 51   9
Stjepanović Nikolina 58 100 9
Perić Nataša 60 100 8
Stegić Dajana 100   10
Novaković Tea 95 100 10
Ćiković Filip 100   10
Nerić Nikolina 70   9
Simovski Milica 95   10
Sekulić Ana 80 85 9
Čegar Nina 100 100 10
Popović Zorana 100 100 10
Šušak Anastasija 100 100 10
Krstić Ksenija 60    
Jovanović Anđela 80 100 9
Đurić Katarina 80 100 10
Stanaćev Dejna 80 100 10
Milošević Milica 60 100 9
Macanović Vana 100 100 10
Đorđević Ivan 90   9
Knežević Maša 70   10
Živković Marija   100 9
Jurišić Katarina   100 10
Stanković Milena 65    
Savić Ana 83 51 7
Kojić Andrea   90 9
Crnogorac Ivona 100   9
Rodić Branko 82 90 9
Polić Andrijana 70   9
Vasić Veselko 65 70 9
Perić Marijana   60 8
Iljić Danijel 55    
Tomić Ivana 85   9
Drčelić Branko 63 90 9
Gušić Kristina 75    
Grgurović Marija 51    
Grbić Igor 100   9
Petković Mladen 60 100 9
Drakulić Milana 70    
Knežević Mina 55    
Uzelac Aleksandra 70 95 8
Jamušakov Stefan 65 65 8
Jelača Marko 55 100 8
Tomić Jovana   80 9
Đurđević Anica 51 70 7
Suhaski Majda  88 100 10
Jovanović Nataša 80 100

10

Bunjac Sofija 85 70  
Nikolić Nevena 75 65  

 

Studenti koji nisu položili ispit ili njegov deo nisu na spisku. Pregled rada biće održan u utorak 05.07.2022. u 15h, kabinet LG201. 

Ukoliko koleginica Nikolić Nevena ne donese grafičke radove na pregled rada, bodovi sa pismenog ispita će biti poništeni. 

 

Obaveštenje o održavanju usmenog ispita iz UPG1

Poštovani,

usmeni deo ispita iz predmeta Upravljanje projektima i građenjem 1 biće u terminu pismenog. To važi i za junski i za julski rok. 

Rezultati testova UPG1 i predlog ocena

Poštovani, u tabeli se nalaze bodovi testova 1 i 2, takođe i predlog ocena za studente koji su položili sve delove ispita. Kako je već rečeno u junskom i julskom ispitnom roku, usmeni deo će se održati u terminu pismenog ispita, prema tome studenti koji žele da poprave ocenu, mogu doći i polagati deo koji žele da poprave (pismeni ili usmeni). Prijava ispita je obavezna!

broj indeksa Ime  Prezime test 1 test 2 Predložene ocene

AU 1/2018

Dračina Anja

 

   
AU 2/2018 Bajić Jovan 100 100  
AU 3/2018 Vujasinović Vanja 70 75  
AU 4/2018 Stantić Mia 70 100  
AU 5/2018 Ratajac Isidora   100  
AU 6/2018 Dragutinović Ana 70 100  
AU 7/2018 Kosijer Teodora      
AU 8/2018 Vasilić Nikolina      
AU 9/2018 Pavlović Milica   100 8
AU 10/2018 Jokšić Teodora 95 100  
AU 11/2018 Bjelica Nikolina      
AU 12/2018 Badnjar Tara 65 100 10
AU 13/2018 Lazić Marija 95 100  
AU 7/2020 Dragutinović Marija      
AU 1/2021 Šćepanović Đorđe 90 75  
AU 14/2018 Stojanović Helena 100 100  
AU 15/2018 Stjepanović Nikolina 100 100 9
AU 17/2018 Perić Nataša   100  
AU 18/2018 Stegić Dajana 95 100  
AU 19/2018 Novaković Tea 100 100 10
AU 20/2018 Ćiković Filip 95 100  
AU 21/2018 Jovanović Petra      
AU 22/2018 Nerić Nikolina 55 75  
AU 23/2018 Simovski Milica 70 100  
AU 24/2018 Sekulić Ana 70 100  
AU 25/2018 Babić Irena 55 100  
AU 26/2018 Čegar Nina 80 100  
AU 27/2018 Popović Zorana 70 100  
AU 28/2018 Šušak Anastasija 70 75  
AU 29/2018 Krstić Ksenija 60 75  
AU 30/2018 Sarić Ana 70 100  
AU 31/2018 Jovanović Anđela   100  
AU 32/2018 Subotić Aleksandra 55 100  
AU 33/2018 Đurić Katarina 70 100  
AU 34/2018 Stanaćev Dejna 70 100  
AU 35/2018 Milošević Milica 70 100 9
AU 36/2018 Macanović Vana 70 100  
AU 37/2018 Đorđević Ivan 55 100  
AU 38/2018 Knežević Maša 100 100  
AU 39/2018 Živković Marija 70 100  
AU 40/2018 Jurišić Katarina 70 100  
AU 41/2018 Daruši Leonora 60 100  
AU 42/2018 Mandić Aleksandra 55 100  
AU 57/2011 Bojić Nikola      
AU 48/2017 Tešić Aleksandra   100  
AU 43/2018 Mandić Anastasja 60 100  
AU 45/2018 Stanković Milena 95    
AU 46/2018 Savić Ana      
AU 47/2018 Ilić Jovana 70 100  
AU 48/2018 Đurović Milena 60    
AU 49/2018 Olah Filip 95 100  
AU 50/2018 Kojić Andrea 60 100  
AU 51/2018 Lonić Marija 65 100  
AU 52/2018 Dojčev Katarina 95 100  
AU 54/2018 Crnogorac Ivona 70 100  
AU 55/2018 Pajkanović Ivana      
AU 57/2018 Radosavljević Sanja      
AU 96/2018 Radovanović Pavle      
AU 59/2016 Sarvak Žolt      
AU 62/2017 Savić Jovana      
AU 58/2018 Rodić Branko 55 100 9
AU 59/2018 Biorac Milica      
AU 60/2018 Stevanović Đorđe      
AU 62/2018 Bojić Dejana      
AU 63/2018 Polić Andrijana 65 100  
AU 64/2018 Vasić Veselko 65 100 9
AU 66/2018 Vujić Nataša 75 100  
AU 67/2018 Zeljković Uroš      
AU 70/2018 Dakić Petar 60 75  
AU 71/2018 Zlatković Jelena 60 100  
AU 72/2018 Čović Željana      
AU 73/2018 Prvulj Tijana   50  
AU 74/2018 Lukić Luka 70 50  
AU 75/2018 Radović Petar 60 75  
AU 76/2018 Perić Marijana 60 100  
AU 77/2018 Iljić Danijel 65 50  
AU 78/2018 Milanović Stefan 65 100  
AU 79/2018 Tomić Ivana 60 75  
AU 80/2018 Drčelić Branko 100 75 9
AU 81/2018 Gušić Kristina 70 100  
AU 82/2018 Vitić Katarina 65 100  
AU 83/2018 Grgurović Marija 60 75  
AU 85/2018 Grbić Igor 70 100  
AU 86/2018 Petković Mladen 65 100 9
AU 87/2018 Drakulić Milana 60 75  
AU 88/2018 Knežević Mina 70 100  
AU 91/2016 Živković Andrijana      
AU 90/2017 Tasić Teodora      
AU 96/2017 Tešanović Anastasija      
AU 89/2018 Simanić Tijana 70 100  
AU 90/2018 Subić Maja 70 100  
AU 91/2018 Uzelac Aleksandra 50 50 8
AU 92/2018 Jamušakov Stefan 65 100  
AU 94/2018 Korać Sonja      
AU 95/2018 Popadić Milica 65 100  
AU 98/2018 Jelača Marko   100  
AU 101/2018 Tomić Jovana 50 100  
AU 102/2018 Vrućinić Marija 45 100  
AU 103/2018 Đurđević Anica 55   7
AU 104/2018 Jauković Sara 70    
AU 105/2018 Dragutinović Anđela      
AU 118/2018 Suhaski Majda  60 100 10
AU 110/2018 Krkić Marija      
  Topalović Jovan      
AU 119/2018 Popović Đorđe 45 100  
AU 106/2018 Jovanović Nataša 55 100 10
AU 109/2018 Stajić Marko 30    
AU 117/2018 Tomić Živko 55 100  
AU 107/2018 Zeremski Dajana      
AU 113/2018 Marković Vanja      
AU 106/20 Alempić Helena      
AU 112/2018 Sloboda Danilo      
AU 68/2017 Sopić-Rodić Gordana      
  Zeljković Dragana      
AU 116/2018 Jovanović Ivana 60    
AU 108/2018 Knežević Dajana      
AU 114/2018 Mišković Željana