Rezultati ispita UPG1 - novembar

 

 

Ime I prezime

Bodovi sa I kolokvijuma

Bodovi sa II kolokvijuma

Predložena konačna ocena

Lenka Lovrić

70

51

 

Andrea Bobinac

 

75

9

Gordana Savković

60

 

 

Svetlana Vignjević

 

60

 

Maša Milić

 

51

7

Vuk Jurišin

80

 

8

Nikola Vulović

51

 

 

Nataša Racić

 

51

7

Jovan Varagić

 

85

 

Ana Lučić

80

 

 

Marija Rokvić

 

85

 

Ognjen Ilić

 

80

9

 

Usmeni deo ispita biće održan u utorak 23.11.2021. u 12:30h, učionica LG105. 

Pregled radova će se održati u terminu usmenog ispita.