Rezultati usmenog ispita UPG1

Vanja Vidaković 75b (7)

Sonja Marić 70b (7)

Vuk Milivojević 70b (8)

Sara Tomić 70b (8)

Nikola Vulović 75b (9)

 

U zagradi je napisana konačna ocena.