Rezultati kolokvijuma UPG1

Položili su:

Pavlović Milica 85
Badnjar Tara 90
Stjepanović Nikolina 58
Novaković Tea 95
Milošević Milica 60
Živković Marija 51
Jurišić Katarina 84
Kojić Andrea 54
Lonić Marija 55
Rodić Branko 82
Biorac Milica 68
Vasić Veselko 65
Perić Marijana 51
Drčelić Branko 63
Petković Mladen 60
Uzelac Aleksandra 70
Tomić Jovana 63
Đurđević Anica 51
Suhaski Majda  88
Jovanović Nataša 80

 

Pregled rada biće u utorak 24.05.2022. u terminu predavanja iz predmeta Upravljanje projektima i građenjem 1.