Rezultati II kolokvijuma iz UPG1

Prezime  Ime   bodovi 
Bajić Jovan   95
Pavlović Milica   70
Badnjar Tara   100
Stojanović Helena   93
Stjepanović Nikolina   100
Stegić Dajana   100
Novaković Tea   100
Ćiković Filip   100
Nerić Nikolina   95
Simovski Milica   100
Milošević Milica   100
Đorđević Ivan   80
Knežević Maša   100
Crnogorac Ivona   70
Rodić Branko   90
Polić Andrijana   100
Vasić Veselko   70
Lukić Luka   55
Perić Marijana   NP
Milanović Stefan   55
Tomić Ivana   100
Drčelić Branko   90
Vitić Katarina   70
Grgurović Marija   NP
Grbić Igor   70
Petković Mladen   100
Drakulić Milana   NP
Uzelac Aleksandra   95
Đurđević Anica   70
Suhaski Majda    100
Jovanović Nataša   100

 

Pregled radova biće održan u utorak 28.07.2022. u 10h, kabinet LG201.