Rezultati testova UPG1 i predlog ocena

Poštovani, u tabeli se nalaze bodovi testova 1 i 2, takođe i predlog ocena za studente koji su položili sve delove ispita. Kako je već rečeno u junskom i julskom ispitnom roku, usmeni deo će se održati u terminu pismenog ispita, prema tome studenti koji žele da poprave ocenu, mogu doći i polagati deo koji žele da poprave (pismeni ili usmeni). Prijava ispita je obavezna!

broj indeksa Ime  Prezime test 1 test 2 Predložene ocene

AU 1/2018

Dračina Anja

 

   
AU 2/2018 Bajić Jovan 100 100  
AU 3/2018 Vujasinović Vanja 70 75  
AU 4/2018 Stantić Mia 70 100  
AU 5/2018 Ratajac Isidora   100  
AU 6/2018 Dragutinović Ana 70 100  
AU 7/2018 Kosijer Teodora      
AU 8/2018 Vasilić Nikolina      
AU 9/2018 Pavlović Milica   100 8
AU 10/2018 Jokšić Teodora 95 100  
AU 11/2018 Bjelica Nikolina      
AU 12/2018 Badnjar Tara 65 100 10
AU 13/2018 Lazić Marija 95 100  
AU 7/2020 Dragutinović Marija      
AU 1/2021 Šćepanović Đorđe 90 75  
AU 14/2018 Stojanović Helena 100 100  
AU 15/2018 Stjepanović Nikolina 100 100 9
AU 17/2018 Perić Nataša   100  
AU 18/2018 Stegić Dajana 95 100  
AU 19/2018 Novaković Tea 100 100 10
AU 20/2018 Ćiković Filip 95 100  
AU 21/2018 Jovanović Petra      
AU 22/2018 Nerić Nikolina 55 75  
AU 23/2018 Simovski Milica 70 100  
AU 24/2018 Sekulić Ana 70 100  
AU 25/2018 Babić Irena 55 100  
AU 26/2018 Čegar Nina 80 100  
AU 27/2018 Popović Zorana 70 100  
AU 28/2018 Šušak Anastasija 70 75  
AU 29/2018 Krstić Ksenija 60 75  
AU 30/2018 Sarić Ana 70 100  
AU 31/2018 Jovanović Anđela   100  
AU 32/2018 Subotić Aleksandra 55 100  
AU 33/2018 Đurić Katarina 70 100  
AU 34/2018 Stanaćev Dejna 70 100  
AU 35/2018 Milošević Milica 70 100 9
AU 36/2018 Macanović Vana 70 100  
AU 37/2018 Đorđević Ivan 55 100  
AU 38/2018 Knežević Maša 100 100  
AU 39/2018 Živković Marija 70 100  
AU 40/2018 Jurišić Katarina 70 100  
AU 41/2018 Daruši Leonora 60 100  
AU 42/2018 Mandić Aleksandra 55 100  
AU 57/2011 Bojić Nikola      
AU 48/2017 Tešić Aleksandra   100  
AU 43/2018 Mandić Anastasja 60 100  
AU 45/2018 Stanković Milena 95    
AU 46/2018 Savić Ana      
AU 47/2018 Ilić Jovana 70 100  
AU 48/2018 Đurović Milena 60    
AU 49/2018 Olah Filip 95 100  
AU 50/2018 Kojić Andrea 60 100  
AU 51/2018 Lonić Marija 65 100  
AU 52/2018 Dojčev Katarina 95 100  
AU 54/2018 Crnogorac Ivona 70 100  
AU 55/2018 Pajkanović Ivana      
AU 57/2018 Radosavljević Sanja      
AU 96/2018 Radovanović Pavle      
AU 59/2016 Sarvak Žolt      
AU 62/2017 Savić Jovana      
AU 58/2018 Rodić Branko 55 100 9
AU 59/2018 Biorac Milica      
AU 60/2018 Stevanović Đorđe      
AU 62/2018 Bojić Dejana      
AU 63/2018 Polić Andrijana 65 100  
AU 64/2018 Vasić Veselko 65 100 9
AU 66/2018 Vujić Nataša 75 100  
AU 67/2018 Zeljković Uroš      
AU 70/2018 Dakić Petar 60 75  
AU 71/2018 Zlatković Jelena 60 100  
AU 72/2018 Čović Željana      
AU 73/2018 Prvulj Tijana   50  
AU 74/2018 Lukić Luka 70 50  
AU 75/2018 Radović Petar 60 75  
AU 76/2018 Perić Marijana 60 100  
AU 77/2018 Iljić Danijel 65 50  
AU 78/2018 Milanović Stefan 65 100  
AU 79/2018 Tomić Ivana 60 75  
AU 80/2018 Drčelić Branko 100 75 9
AU 81/2018 Gušić Kristina 70 100  
AU 82/2018 Vitić Katarina 65 100  
AU 83/2018 Grgurović Marija 60 75  
AU 85/2018 Grbić Igor 70 100  
AU 86/2018 Petković Mladen 65 100 9
AU 87/2018 Drakulić Milana 60 75  
AU 88/2018 Knežević Mina 70 100  
AU 91/2016 Živković Andrijana      
AU 90/2017 Tasić Teodora      
AU 96/2017 Tešanović Anastasija      
AU 89/2018 Simanić Tijana 70 100  
AU 90/2018 Subić Maja 70 100  
AU 91/2018 Uzelac Aleksandra 50 50 8
AU 92/2018 Jamušakov Stefan 65 100  
AU 94/2018 Korać Sonja      
AU 95/2018 Popadić Milica 65 100  
AU 98/2018 Jelača Marko   100  
AU 101/2018 Tomić Jovana 50 100  
AU 102/2018 Vrućinić Marija 45 100  
AU 103/2018 Đurđević Anica 55   7
AU 104/2018 Jauković Sara 70    
AU 105/2018 Dragutinović Anđela      
AU 118/2018 Suhaski Majda  60 100 10
AU 110/2018 Krkić Marija      
  Topalović Jovan      
AU 119/2018 Popović Đorđe 45 100  
AU 106/2018 Jovanović Nataša 55 100 10
AU 109/2018 Stajić Marko 30    
AU 117/2018 Tomić Živko 55 100  
AU 107/2018 Zeremski Dajana      
AU 113/2018 Marković Vanja      
AU 106/20 Alempić Helena      
AU 112/2018 Sloboda Danilo      
AU 68/2017 Sopić-Rodić Gordana      
  Zeljković Dragana      
AU 116/2018 Jovanović Ivana 60    
AU 108/2018 Knežević Dajana      
AU 114/2018 Mišković Željana