Rezultati ispita UPG1

Prezime Ime  Kolok Kolok

UKUPNA OCENA

1

2
Bajić Jovan 95   10
Stantić Mia 100 100 10
Ratajac Isidora 100 100 10
Dragutinović Ana 85 100 10
Pavlović Milica     9
Jokšić Teodora 100 100 10
Badnjar Tara 90 100 10
Lazić Marija 90    
Stojanović Helena 51   9
Stjepanović Nikolina 58 100 9
Perić Nataša 60 100 8
Stegić Dajana 100   10
Novaković Tea 95 100 10
Ćiković Filip 100   10
Nerić Nikolina 70   9
Simovski Milica 95   10
Sekulić Ana 80 85 9
Čegar Nina 100 100 10
Popović Zorana 100 100 10
Šušak Anastasija 100 100 10
Krstić Ksenija 60    
Jovanović Anđela 80 100 9
Đurić Katarina 80 100 10
Stanaćev Dejna 80 100 10
Milošević Milica 60 100 9
Macanović Vana 100 100 10
Đorđević Ivan 90   9
Knežević Maša 70   10
Živković Marija   100 9
Jurišić Katarina   100 10
Stanković Milena 65    
Savić Ana 83 51 7
Kojić Andrea   90 9
Crnogorac Ivona 100   9
Rodić Branko 82 90 9
Polić Andrijana 70   9
Vasić Veselko 65 70 9
Perić Marijana   60 8
Iljić Danijel 55    
Tomić Ivana 85   9
Drčelić Branko 63 90 9
Gušić Kristina 75    
Grgurović Marija 51    
Grbić Igor 100   9
Petković Mladen 60 100 9
Drakulić Milana 70    
Knežević Mina 55    
Uzelac Aleksandra 70 95 8
Jamušakov Stefan 65 65 8
Jelača Marko 55 100 8
Tomić Jovana   80 9
Đurđević Anica 51 70 7
Suhaski Majda  88 100 10
Jovanović Nataša 80 100

10

Bunjac Sofija 85 70  
Nikolić Nevena 75 65  

 

Studenti koji nisu položili ispit ili njegov deo nisu na spisku. Pregled rada biće održan u utorak 05.07.2022. u 15h, kabinet LG201. 

Ukoliko koleginica Nikolić Nevena ne donese grafičke radove na pregled rada, bodovi sa pismenog ispita će biti poništeni.