Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime I kolokvijum II kolokvijum Konačna ocena
Ivana Zuber 65 80  
Marija Lazić   75 9
Leonora Daruši 80 100 10
Milena Stanković   60 8
Jovana Ilić 100   9
Branko Drčelić 100   10
Maja Subić 65   9

 

Pregled rada biće održan u ponedeljak 05.09.2022. u 10h, kabinet LG201.

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak 05.09.2022. u 11h, učionica 409.