Obaveštenje o održavanju usmenog ispita UPG1

Usmeni iz predmeta Upravljanje projektima i građenjem 1 će se od septembarskog roka pa na dalje održavati u terminu pismenog ispita. Obaveštenje važi za sve studente, ne samo za tekuću generaciju.