Rezultati usmenog ispita UPG1

Ivana Zuber 80b, konačna ocena 7

Aleksa Milojević 90b, konačna ocena 8

Katarina Ćuskić 75b, konačna ocena 8