Rezultati POPRAVNOG TESTA održanog 16.06.2020.

Popravni test nije položio nijedan student.