Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

Rezultati ISPITA održanog 29.01.2020. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Evidencija poena i predlog ocena

Evidenciju poena i predlog ocena možete preuzeti u Download zoni.

PREDMETNI PROJEKAT - Poeni

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Provera znanja 22.01.2020. - OBLAST 1 - Rezultati

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termin za predaju predmetnih projekata

Termin za predaju predmetnih projekata je utorak 14.01.2020. godine u 12:00. Radovi se predaju predmetnom asistentu u Kuli FTN-a, VII sprat, kancelarija 705.

Kako predmetni projekat pripada predispitnim obavezama, projekti koji ne budu predati u datom termu neće biti ocenjeni i ovi studenti neće imati pravo na potpis (moraće da slušaju predmet ponovo u narednoj školskoj godini).