Ispitivanje konstrukcija

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija biće održan 18.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 20:30 u amfiteatrima A1-A4.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija (smer Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Nedelju dana pred termin održavanja kolokvijuma u okviru ovog obaveštenja će biti objavljena forma za prijavu polaganja kolokvijuma radi formiranja rasporeda sedenja.