MKE modeliranje u analizi konstrukcija

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.