REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 07.04.2022.

Prpa Tatjana 71 (Ispit) 

Usmeni ispit iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja 2 će biti održan u srijedu, 13.04.2022. u 10:30. Sačekati ispred kancelarije LG301. 

S poštovanjem,
Mirjana Terzić