Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici

Rezultati pismenog TOG-h - novembar

Ivan Brnjoš I deo 95, II deo 51

 

Usmeni deo ispita biće održan u utorak 23.11.2021. u 12:30h, učionica LG105.

 

Rezultati usmenog iz TOG-h

Bogdan Jokić 100b, konačna ocena 9.

Termin usmenog iz TOG-h

Usmeni će biti održan u ponedeljak 18.10.2021. u 9h, učionica LG107.

Termin usmenog iz TOG-h

Usmeni deo ispita iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja biće održan u ponedeljak 11.10.2021. u 11h, učionica LG107.

Rezultati ispita iz TOG-H održanog 22.09.2021.

Vedran Mimić I deo 60b, II deo 90b

 

Usmeni deo ispita biće održan u petak 24.09.2021. u 11h, učionica LG 107.