Rezultati pismenog TOG-h - novembar

Ivan Brnjoš I deo 95, II deo 51

 

Usmeni deo ispita biće održan u utorak 23.11.2021. u 12:30h, učionica LG105.