Termin usmenog ispita TOG-h

Usmeni deo ispita iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici biće održan u četvrtak 22.12.2021. u 14h, učionica LG002.