Ispravka datuma usmenog TOG-h

Usmeni će biti održan u četvrtak 23.12.2021. u 14h, u prethodnom obaveštenju je greškom napisan 22.12. 2021.