Konačne ocene iz TOG-h

Ćurčić Aleksandra konačna ocena 10

Katarina Vučićević konačna ocena 9