Rezultati ispita TOG-h

Marija Filipović 85b, konačna ocena 9

Ivana Vidaković 90b, konačna ocena 8