Razultati ispita TOG-h

Tijana Bjelović 55b (ceo ispit)

 

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak 22.09.2022. u 7:30, LG001.