Završni radovi i instalacije u objektima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

KONAČNE OCENE

 

GR 7/2018 Regoje Ivana 91 (10)
GR 25/2018 Mirjanić Jelena 94 (10)
GR 56/2018 Jerkov Maja 94 (10)
GR 117/2018 Tadić Boško 63 (7)
GR 189/2021 Radojković Filip 91 (10)
GR 191/2021 Luković Mihailo 90 (9)

Srdačan pozdrav,
Dragana Stanojević.

Obaveštenje

ZAVRŠNI RADOVI I INSTALACIJE NA OBJEKTIMA
Rezultati testa održanog 31.5.2022.god.

Br. Prezime i ime    Index               Poeni I         Poeni II           Konačna ocena
1 Regoje Ivana GR 7/18                     75                  76                          76
2 Mirjanić Jelena GR 25/18                93                  65                          93
3 Jerkov Maja GR 56/18                     68                  95                          95
4 Luković Mihailo GR 191/21             89                  90                          90
5 Radojković Filip GR 189/21            74                  90                          90

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Željko Jakšić

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita održanog 7.7.2020.g

      Kandidat                             Konačna ocena                   Ocena sa ispita                

1.  GR 32/16 Sandić Vojislav               94 (10)                                   /             

2.  GR 35/16 Radmanović Boban         91 (10)                                 100

3.  GR 37/16 Bjelić Sergej                   87 (9)                                    /

4.  GR 40/16 Bačić Pero                      92 (10)                                 95

5.  GR 66/16 Salatić Petar                   95 (10)                                 87

6.  GR161/19 Stević Jovana                 90 (9)                                    /

7.  GR 166/19 Spasić Miloš                  92 (10)                                 97

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da se ocena

iz ovog predmeta može popraviti samo

na ispitu.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Trenutni presek konačne ocene

može se videti u dropbox-u u folderu

Dropbox_Građevina_Zavrsni ...._Konačna ocena_Konačna ocena... .pdf

 

Ponovljena informacija

Svi studenti koji nameravaju da izađu na ispit 7.7.2020.g.

da se najave profesoru preko e-pošte.

 

Profesor