Betonski mostovi

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Obaveštenje

Studenti koji polože pismeni deo ispita (bez obzira da li su redovno upisani na master studije ili nisu) obavezno moraju da upišu ocenu u index na usmenom delu ispita u roku u kome su položi ili sledećem jer im pismeni ispit važi samo dva roka.